Szambo betonowe 10m3. Zbiornik bezodpływowy 10m3 – czyli ścieki pod kontrolą

Zbiorniki bezodpływowe to inaczej popularne i doskonale znane szamba, które są wykorzystywane do zbierania i przechowywania ścieków do momentu zapełnienia zbiornika i wywiezienia go przez pojazd asenizacyjny. W tym artykule przyglądamy się nieco bliżej zbiornikom bezodpływowym i sprawdzamy, gdzie można je zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zbiornik bezodpływowy – charakterystyka

Zbiornik bezodpływowy służy do zbierania nieczystości z gospodarstw domowych, w miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej. Szamba montuje się także w przypadku, kiedy na danym terenie nie ma możliwości odprowadzenia wody nawet po wcześniejszym oczyszczeniu ścieków w przydomowej oczyszczalni. Niekiedy także gospodarstwa domowe produkują zbyt małą ilość ścieków, aby korzystać z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Poziom ścieków w zbiorniku bezodpływowym można sprawdzić na dwa sposoby: ściągnąć pokrywę szamba lub zainstalować sygnalizator poziomu nieczystości w zbiorniku. Warto również wiedzieć, że w szambach betonowych gromadzone są głównie substancje organiczne, które w wyniku rozkładu wydzielają toksyczne gazy. Aby gazy te nie wracały do domów, konieczne jest zamontowanie w zbiornikach odpowietrzaczy na wysokości co najmniej, o,5 m na powierzchnią terenu.

Czyszczenie zbiornika.

Gdzie zamontować szambo betonowe 10m3?

Warunki stosowania zbiorników na ścieki oraz ich umiejscowienia są ściśle regulowane przez przepisy. Zgodnie z Dz.U.2019.1065, odległość urządzeń sanitarno – gospodarczych o pojemności do 10 m3 oraz innych podobnych zbiorników w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych powinna wynosić:

  • 5 m od okien i drzwi domów oraz magazynów produktów spożywczych
  • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi lub chodnika

Odległości zbiorników bezodpływowych mogą ulegać zmianom za wskazaniem ekspertyzy technicznej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to głównie działek budowlanych położonych w zabudowie jednorodzinnej, gdzie niemożliwe jest uzyskanie odległości określonych w Dz.U.. W takich sytuacjach warunkiem zachowania odległości określonych przez prawo jest stosowanie się do przepisów w § 31 i § 36 Dz.U.

W Dzienniku Ustaw znajdziemy także warunki techniczne zbiorników bezodpływowych, które można instalować. Zbiorniki bezodpływowe powinny być przede wszystkim szczelne, posiadać nieprzemakalne dno i ściany oraz szczelne przekrycie. Do wymogów należy także instalacja odpowietrzenia na wysokość co najmniej 0,5 m nad terenem.

Zalety stosowania szamba betonowego o poj. 10m3

Zbiornik bezodpływowy 10m3 to doskonałe wymiary szamba dla domów jednorodzinnych. Pozwala na optymalne wydłużenie czasu przyjazdu kolejnych wozów asenizacyjnych, dzięki czemu koszty wywozu ścieków do oczyszczalni są niższe. Warto pamiętać, że do dobrze dobranego szamba wywóz nieczystości zamawia się raz na 3 lub 4 tygodnie. Koszt wywozu zaczyna się od 300 zł i zależy od regionu oraz pojemności zbiornika.

Kryte zbiorniki bezodpływowe to także gwarancja szczelności i sprawnego usuwania nieczystości z budynków przeznaczonych do mieszkania. Warto podkreślić, że montaż szamba to najlepsza alternatywa dla małych gospodarstw, w których z różnych powodów nie można podłączyć kanalizacji.

Niewątpliwą zaletą montażu szamba na działkach budowlanych jest jego odporność na czynniki zewnętrzne oraz zajmowanie małej powierzchni. Zbiornik podziemny jest właściwie niewidoczny, dzięki czemu ogród, w którym się znajduje, można dowolnie zagospodarować. Ważną zaletą posiadania szamba jest jego stosunkowo niewielki koszt zakupu. Koszty późniejszej eksploatacji związane z wywozem nieczystości można zminimalizować, tworząc przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jak uszczelnić szambo betonowe od środka?

Decydując się na zakup szamba betonowego, musimy pamiętać o jego regularnej konserwacji. Niestety wiele osób zaniedbuje tę kwestię, zwiększając niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych chorobotwórczymi patogenami pochodzącymi ze ścieków.

W jakich sytuacjach możemy podejrzewać, że szambo jest nieszczelne? Przede wszystkim zauważymy różnicę w ilości zużywanej wody w stosunku do ilości nieczystości. Także, kiedy po obfitych opadach deszczy szambo niespodziewanie się zapełni i będzie konieczny jego wywóz, możemy podejrzewać jego nieszczelność.

Zbiornik bezodpływowy 10m3 czarny.

Pierwszym krokiem uszczelnienia zbiornika bezodpływowego będzie zejście do jego wnętrza i ocena stanu technicznego szamba. Niekiedy zbiornik może nie nadawać się do uszczelnienia ze względu na znaczne uszkodzenia. Wtedy jedynym rozwiązaniem będzie zakup nowego. W innych przypadkach można zastosować szereg zabiegów, które skutecznie uszczelnią betonowy zbiornik na nieczystości.

Najczęściej do uszczelnienia szamba stosuje się trwałą hydrolizację. Dodatkowo można zastosować powłokę do poziomowania włazów, warstwę żwiru lub cienki beton pod zbiornikiem oraz powłokę izolacyjną na zewnątrz i wewnątrz szamba. Musimy pamiętać, że do uszczelnienia rys użyć możemy szybkoschnącego cementu hydraulicznego, zaprawy mineralnej lub asfaltowej kładzionej na zimno.