Program „Moja woda” – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Myślałeś kiedyś o tym, że zbieranie deszczówki i wody ze spływów i roztopów mogłoby przynieść sporo korzyści? Szczególnie że do zrealizowania tego celu wystarczy zwykły system rynnowy, z którego wodę można kierować do dowolnego naczynia zbiorczego. Gdyby taki system rozbudować dodając do niego większą cysternę, mógłby zaspokoić zapotrzebowanie na wodę całego gospodarstwa domowego. W celu poparcia właśnie takich pomysłów i pełniejszego wykorzystania retencjonowanych wód opadowych utworzono program „Moja woda”. Sprawdź, na czym dokładnie ten program polega.

Oferujemy szambo betonowe 10m3

Na czym polega program „Moja woda”?

Program „Moja woda” jest sposobem na łagodzenie skutków suszy i ograniczenie zagrożenia powodziowego. Pomaga też zaoszczędzić dużą część wody, którą pobieralibyśmy w tradycyjny sposób (z wodociągów), używając jej do wielu codziennych potrzeb. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że po zainstalowaniu systemu do retencjonowania wód opadowych otrzymujemy sposób zarządzania wodą, którego utrzymanie nic nie kosztuje, a który na dłuższą metę pomoże nam sporo zaoszczędzić.

Do obowiązku osoby zgłaszającej się do programu należy:

  • zakup, budowa oraz uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji – z dachów, chodników, a nawet podjazdów (przewody odprowadzające wody opadowe, łapacze, czy wpusty),
  • retencjonowanie i dalsze wykorzystywanie wód opadowych oraz pochodzących z roztopów na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Retencjonowanie wody może odbywać się w zbiornikach, na dachach, w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych), z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji. System można zainstalować zarówno przy budynku istniejącym, jak i na terenie nieruchomości, na której planuje się budowę budynku mieszkalnego.

Szambo betonowe Gdańsk

Sposoby wykorzystania retencjonowanych wód opadowych

Pomysł zbierania wody deszczowej może wydawać się cofaniem w czasie. W rzeczywistości wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych jest realną alternatywą dla zaopatrzenia w wodę nowoczesnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W wielu krajach, takich jak Niemcy i Australia, zbieranie wody deszczowej jest normą. Ze względu na coraz większą świadomość ekologiczną, systemy zbierania wody deszczowej stają się coraz bardziej popularne, o czym świadczy duża popularność programu „Moja woda”.

Program Moja Woda - zbieranie deszczówki.

Do czego można wykorzystać duże ilości zgromadzonych wód opadowych? Możliwości na zagospodarowanie wody opadowej jest naprawdę wiele:

Podlewanie roślin domowych i ogrodowych

Deszczówka to bogaty w substancje odżywcze roztwór słabych kwasów o niskim pH.

Mycie rąk

Dobre rozwiązanie w ogrodzie. Woda z opadów powoduje, że środki myjące bardziej się pienią – zaoszczędzisz nie tylko wodę, ale też mydło.

Mycie włosów

Woda deszczowa jest wyjątkowo delikatna dla włosów – są po niej gładkie, miękkie i błyszczące.

Zmywanie oraz mycie szyb

Deszczówka pozbawiona pierwiastków powoduje, że na szkle nie pozostają smugi.

Pranie

W deszczówce lepiej rozpuszczają się środki piorące. Taka woda nie zawiera wapnia i magnezu – nie osadza się kamień.

Jaka jest rola w programie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to organ odpowiedzialny za nabór wniosków do programu „Moja woda”. Osoba starająca się o dofinansowanie powinna pobrać aktywny formularz PDF wniosku. Wypełniony formularz wniosku należy następnie dostarczyć w wersji papierowej do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania instalacji do retencjonowania wód opadowych?

Warunki uzyskania dofinansowania programu zawarte są w regulaminie naboru wniosków, jaki ogłasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli osoba ubiegająca się o dofinansowanie spełnia wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, wniosek zostaje przyjęty do rozpatrzenia.

Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024. Podpisywanie umów o dofinansowanie ma zakończyć się z końcem czerwca 2024 r., natomiast wypłacanie środków ma nastąpić do końca 2024 r.

Wniosek o dofinansowanie może być złożony przez właścicieli nieruchomości, na których budowa jest rozpoczęta lub planowana. Warunkiem jest oddanie budynku do użytkowania jeszcze przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Zbieranie deszczówki do zbiorników.

Jak Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenia popularność programu?

Program ogłoszono 1 czerwca 2020 roku. Już pierwsza edycja pokazała, że temat retencjonowania wód opadowych cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli nieruchomości. Wówczas do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w całym kraju wpłynęło 25 tysięcy wniosków. Druga edycja rządowego programu „Moja woda” skłoniła kolejne 31 tysięcy osób do złożenia wniosku o dofinansowanie przydomowych instalacji do zebrania wód opadowych.

Jak widać, popularność takiej formy ekologicznego i ekonomicznego myślenia rośnie, co oznacza, że rośnie też nasza świadomość. Nie tylko co do korzyści takich jak minimalizacja zjawiska suszy, ale również obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.